Murphyho zákony

Murphyho zákony označujú širokú škálu rôznych výrokov či epigramov týkajúcich sa chybovosti a ľudského zlyhania, pomenované po americkom inžinierovi Edwardovi A. Murphym.

„Holtenova posvätná veta: Len vtedy si buď istý, keď určite vieš, že sa mýliš.“

„Parkinsonov odkladací zákon:
Odkladanie je najvražednejšia forma zamietnutia.“


„Zákon pani Murphyovej:
- V priebehu niekoľkých mesiacov sa vyskytnú iba tri spoločenské udalosti, ktoré za niečo stoja. Zákonite všetky prípadnú na ten istý deň a večer.“

„Poznatok z Kierbegaarda:
- Život možno správne chápať jedine naspäť, žiť ho však musíme smerom dopredu.“

„Fitz-Gibbonov zákon: Kreativita je v obrátenom pomere k počtu vychovávateliek, ktoré sa točia okolo dieťaťa.“

„Runeovo pravidlo:
- Pokiaľ je vám jedno, kde ste, potom ste nezablúdili.“

„Prvý cestovateľský zákon: Vždy trvá dlhšie prísť tam, ako späť.“

„Čím viac vieme, tým viac zabúdame, čím viac zabúdame, tým menej vieme, čím menej vieme, tým menej zabúdame, čím menej zabúdame, tým viac vieme. Logický dôsledok: čím menej vieme, tým viac vieme.“


„Zákony poriadku:
- Udržovanie neporiadku je časovo omnoho úspornejšie ako udržovanie poriadku v poriadku.
- Každý poriadok vzniká z neporiadku a je nestabilný.
- Poriadok znepokojuje, pretože je v ňom neustále potenciálny neporiadok.
- Neporiadok ukľudňuje a dáva pocit uspokojenia, pretože je v ňom potenciálny poriadok, ktorý sa dá bez vynaloženia akejkoľvek fyzickej práce kedykoľvek predstaviť.
- Neporiadok je večný, životaschopný a je prístupný zmenám.
- V neporiadku má človek možnosť vytvoriť stabilný harmónii medzi svojimi potrebami a potrebami svojho okolí.
- Hľadanie predmetov a písomností je činnosť produktívna, pretože núti človeka zaoberať sa predmetmi a písomnosťami, ktoré by ináč ignoroval.
- V neporiadku sa rozvíja fantázia a schopnosť kombinovať a improvizovať.
- Neporiadok naučí človeka mať prehľad skutočne len o tých veciach, o ktorých mať prehľad je skutočne potrebné.
- Sú dôležitejšie veci ako poriadok.“

„Ak sa môže naraz pokaziť niekoľko vecí, je isté, že sa pokazí tá, ktorá spôsobí najviac škody.“

„Ak hovorí muž žene o sexe, je to sexuálne obťažovanie.
Ak hovorí žena mužovi o sexe, je to 65,- Sk za minútu.“

„SKLONY K ZMENE
Žena sa vydáva za muža v očakávaní, že sa muž zmení - a on sa nezmení.
Muž sa žení so ženou v očakávaní, že sa žena nezmení - a ona sa zmení.“


„Grayov autobusový zákon: Autobus príde vtedy, keď si sa už pešo dostal tak blízko k cieľu, že sa ti už nastúpiť neoplatí.“

„Počítače, ktoré bezproblémovo fungujú, existujú iba vo vedecko-fantastickej literatúre.“

„Bolingov postulát:
Ked ti je dobre, netrap sa. Prejde ta to.“

„Fireheitov zakon: Ked sedíš pri vatre tak vzdy musi dym z ohňa fúkať rovno na teba. Dodatok: presadenie nikdy nepomaha.“