Späť

Histórie


21. máj 2020 22:24

Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, ale skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.

—  Bertrand Russell

Potvrdené výroky
Zdroj: Adam Roman: Vybrané sentencie Bertranda Russella http://adam.humanisti.sk/?p=116


15. apríl 2020 15:47

Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, ale skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.

—  Bertrand Russell