Späť

Histórie


22. máj 2020 5:59

Nestrácajte vieru v ľudstvo. Pomyslite si na stámilióny ľudí, ktorí vám nikdy nevykonali žiadny hanebný skutok.

—  Elbert Hubbard

Prisudzované výroky
Varianta: Nestrácajme vieru v ľudstvo. Pomyslite si na milióny ľudí, ktorí vám nikdy nevyviedli nijakú hanebnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]


21. máj 2020 22:24

Nestrácajte vieru v ľudstvo. Pomyslite si na stámilióny ľudí, ktorí vám nikdy nevykonali žiadny hanebný skutok.

—  Elbert Hubbard

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]


15. apríl 2020 12:28

Nestrácajte vieru v ľudstvo. Pomyslite si na stámilióny ľudí, ktorí vám nikdy nevykonali žiadny hanebný skutok.

—  Elbert Hubbard