„Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Georges Clemenceau fotka
Reklama
Edmund Burke fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Stefan Zweig fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Niet hodnoty, ktorá by sa vyrovnala hodnote času.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Charles de Montesquieu fotka

„Šťastný národ, ktorý má nudné dejiny.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Friedrich Schiller fotka

„Dejiny sveta sú svetový súd.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Reklama
Ralph Waldo Emerson fotka

„Najväčší človek v dejinách bol najchudobnejší.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Josef Čapek fotka
Václav Bělohradský fotka

„Demokracia je hľadaním minima povinností a maxima slobody.“

—  Václav Bělohradský český filozof, spisovateľ, profesor, sociológ, univerzitný pedagóg a vedecky orientovaný spisovateľ 1944

Reklama
Michail Sergejevič Gorbačov fotka
George Bernard Shaw fotka
Abraham Lincoln fotka
Romano Guardini fotka