Maďari sú nešťastie Európy.

—  Ján Slota
Podobné citáty