Späť

Histórie


21. máj 2020 22:24

Ľudské šťastie sa skladá z toľkých čiastočiek, že stále niektorá chýba.

—  Jacques Bénigne Bossuet

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]


15. apríl 2020 12:28

Ľudské šťastie sa skladá z toľkých čiastočiek, že stále niektorá chýba.

—  Jacques Bénigne Bossuet