Späť

Histórie


21. máj 2020 22:24

Veľmi kladieme dôraz na slová. Naša uhovorená výchova vychováva uhovorených ľudí.

—  Jean Jacques Rousseau

Prisudzované výroky


15. apríl 2020 12:41

Veľmi kladieme dôraz na slová. Naša uhovorená výchova vychováva uhovorených ľudí.

—  Jean Jacques Rousseau