Späť

Histórie


21. máj 2020 22:24

Naše šťastie nespočíva vo veľkosti našich skutkov, ale vo veľkosti našej lásky.

—  Johannes Tauler

Potvrdené výroky
Zdroj: [90]


15. apríl 2020 12:41

Naše šťastie nespočíva vo veľkosti našich skutkov, ale vo veľkosti našej lásky.

—  Johannes Tauler