Späť

Histórie


21. máj 2020 22:23

Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.

—  Martin Luther

Prisudzované výroky


15. apríl 2020 12:26

Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.

—  Martin Luther