Späť

Histórie


21. máj 2020 22:23

Buď prejavom… láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.

—  Matka Tereza

Prisudzované výroky
Zdroj: BUZAN, Tony: Síla duchovní inteligence. Praha, Columbus 2002, ISBN 80-7249-131-8


15. apríl 2020 14:15

Buď prejavom… láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.

—  Matka Tereza