„Nedopustite, aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh!“

—  Matka Tereza

Témy
boh
 Matka Tereza photo
Matka Tereza157
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Mary Ward photo
 Matka Tereza photo
Reklama
 Tereza z Avily photo
Ján XXIII. photo
 Xenofón photo
Henry Fielding photo
George Bernanos photo
Reklama
Ján Slota photo
Oscar Wilde photo
 František z Assisi photo

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Svätá Faustína photo
Reklama
František Saleský photo
Oscar Wilde photo
Marcus Terentius Varro Reatinus photo

„Bohovia pomáhajú usilovným.“

— Marcus Terentius Varro Reatinus staroveký latinský učenec -116 - -27 pr. n. l.

 Tereza z Avily photo
Ďalšie