Späť

Histórie


21. máj 2020 22:23

Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.

—  Michel De Montaigne

Prisudzované výroky


15. apríl 2020 12:41

Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.

—  Michel De Montaigne