Zlý politik sľubuje úrodné leto - dobrý zariadi dostatok kombajnov.

—  Pavel Kosorin
Podobné citáty