„Zlý politik sľubuje úrodné leto - dobrý zariadi dostatok kombajnov.“

— Pavel Kosorin

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin107
český humorista 1964

Podobné citáty

Ďalší