„Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.“

Raniero Cantalamessa fotka
Raniero Cantalamessa30
kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934
Reklama

Podobné citáty

 Svatý Ambrož fotka
Joachim Meisner fotka
Reklama
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
John Ruskin fotka
 Ján Pavol II. fotka
Johann Gottfried Seume fotka
Wilhelm Von Humboldt fotka
Reklama
George Santayana fotka

„Proti narodeniu a smrti nenájdeš liek. V medziobdobí si zachovaj radosť.“

—  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Joachim Meisner fotka

„Ži tak, aby po tvojej smrti nenastala rovnaká radosť, ako po narodení.“

—  Stano Radič slovenský humorista, moderátor, politik a sociológ 1955 - 2005

François de La  Rochefoucauld fotka
Reklama
Christoph Schönborn fotka
Ján z Kríža fotka
John Ruskin fotka
Georges Clemenceau fotka