Späť

Histórie


21. máj 2020 22:23

Manželstvo je dlhá konverzácia prerušovaná hádkami.

—  Robert Louis Stevenson

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]


15. apríl 2020 12:28

Manželstvo je dlhá konverzácia prerušovaná hádkami.

—  Robert Louis Stevenson