Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:19

I múdry sa stane hlúpym, pokiaľ prestane na sebe pracovať.

—  Orison Swett Marden