Späť

Histórie


15. apríl 2020 12:47

Realita je klam spôsobený nedostatkom alkoholu.

—  None