Späť

Histórie


15. apríl 2020 12:54

Veľký strach sa dá zakryť odvahou.

—  Michel Quoist