Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:51

Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že viac vidí ten, kto vidí dvojmo.

—  Imre Forbáth