Späť

Histórie


15. apríl 2020 17:09

Lož je veľmi smutná náhrada za pravdu, je však jediná, ktorú sa dodnes podarilo nájsť.

—  Elbert Hubbard