„Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov.“

— Gaius Valerius Catullus

Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus15
latinský básnik -84 - -54 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon foto

„Človek umiera toľkokrát, koľkokrát stratí priateľa.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Publilius Syrus foto
Reklama
Ernest Hemingway foto
Abraham Lincoln foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“

— Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pr. n. l.

 Sókratés foto
 Sókratés foto
Reklama
Valeriu Butulescu foto
Albert Einstein foto
 Sofoklés foto
 Amaru foto
Reklama
Francis Bacon foto
 Matka Tereza foto
Edith Stein foto

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Ďalší