„Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov.“

— Gaius Valerius Catullus

Gaius Valerius Catullus photo
Gaius Valerius Catullus15
latinský básnik -84 - -54 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon photo

„Človek umiera toľkokrát, koľkokrát stratí priateľa.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Publilius Syrus photo
Reklama
Juan Ruiz De Alrcón Y Mendoza photo
Abraham Lincoln photo
Ernest Hemingway photo
Marcus Tullius Cicero photo

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“

— Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pr. n. l.

 Sókratés photo
Valeriu Butulescu photo
Reklama
 Sofoklés photo
Oscar Wilde photo
 Amaru photo
 Sókratés photo
Reklama
 Matka Tereza photo
William Butler Yeats photo
Edith Stein photo

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Ďalšie