„Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov.“

— Gaius Valerius Catullus

Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus15
latinský básnik -84 - -54 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon foto

„Človek umiera toľkokrát, koľkokrát stratí priateľa.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Publilius Syrus foto
Reklama
Juan Ruiz De Alrcón Y Mendoza foto
Abraham Lincoln foto
Ernest Hemingway foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“

— Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pr. n. l.

 Sókratés foto
 Sókratés foto
Reklama
Valeriu Butulescu foto
 Sofoklés foto
Oscar Wilde foto
Citát „Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“
Albert Einstein foto
Reklama
 Amaru foto
Francis Bacon foto
 Matka Tereza foto
Edith Stein foto

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Ďalší