„Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto
Arnold Schwarzenegger foto
Chalíl Džibrán foto
Ludwig Van Beethoven foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
 Ezop foto

„Nijaký prejav láskavosti, akokoľvek nepatrný, nevyjde nazmar.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pr. n. l.

Mahátma Gándhí foto

„Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala láska?“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Johannes Eckhart foto
Arthur Schopenhauer foto
Ignác z Loyoly foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Napoleon Bonaparte foto

„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Ďalší