„Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry149
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944
Reklama

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto
Arnold Schwarzenegger foto
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry foto
Romano Guardini foto
Chalíl Džibrán foto
Ludwig Van Beethoven foto
Adam Smith foto
Reklama
John Fitzgerald Kennedy foto
François de La  Rochefoucauld foto
Citát „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“
Maxim Gorkij foto
Mahátma Gándhí foto

„Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala láska?“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Reklama
Napoleon Bonaparte foto

„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Jerome Klapka Jerome foto
Citát „Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“
 Oesch foto
Ignác z Loyoly foto
Ďalší