Gravitácia nie je zodpovedná za to, že sa ľudia zamilovávajú.

—  Albert Einstein
Podobné citáty