Späť

Histórie


24. máj 2020 15:58

Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?

—  Seneca

Prisudzované výroky
Originál: (la) Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui?


21. máj 2020 22:22

Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?

—  Seneca

Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui? (la)
Prisudzované výroky


15. apríl 2020 20:14

Čo je príjemnejšie, než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?

—  Seneca