„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“

—  Konfucius

Témy
návyk, zlom
  Konfucius foto
Konfucius122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Podobné citáty