I mluvil jim v učení svém: Varujte se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu, a na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech, kteřížto zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť vezmou soud těžší. Marek 12, 38-40

—  Ježíš Kristus
Podobné citáty