„Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. Matouš 10.8“

—  Ježíš Kristus

Témy
dej
 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus19
ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.

Podobné citáty

ľudovít Velislav Štúr foto
Milan Rúfus foto
Ignác z Loyoly foto
Romain Rolland foto
Francis Bacon foto

„Láska čistí krv.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Elton John foto

„Hudba má schopnosť uzdravovať.“

— Elton John anglický rockový pesničkár, skladateľ a klavirista 1947

Niccolo Machiavelli foto
Tomáš Rehák foto
Deepak Chopra foto
Victor Hugo foto

„Láska je mocnejšia než zabudnutie.“

— Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Citát „Ten, kto vládne nad druhými, môže byť mocný, ale ten, kto ovláda sám seba, je predsa len mocnejší.“
 Lao-c' foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Publilius Syrus foto
Peter Steele foto
 Ezop foto

„Keď sa mocní nedohodnú, trpí obyčajný človek.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pr. n. l.

Ďalší