(Zlatý) Zákon lásky znie: "miluj a budeš milovaný!"

—  Hans Christian Andersen
Podobné citáty