„Myslenie je najťažšia práca, aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.“

—  Henry Ford
Henry Ford fotka
Henry Ford58
americký priemyselník 1863 - 1947
Reklama

Podobné citáty

Bjornstjerne Bjornson fotka
Bram Stoker fotka
Reklama
Valeriu Butulescu fotka
 Hérakleitos fotka
Sigmund Freud fotka

„Ľudia sú málo prístupní rozumovým dôvodom, sú ovládaný pudovými želaniami.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Adam Smith fotka
Robert Lee Frost fotka
Reklama
Alec Guinness fotka
Gabriel Laub fotka
James Clerk Maxwell fotka
Andy Warhol fotka
Reklama
Heinrich Heine fotka

„Aká je to ťažká práca - páčiť sa zaujímavým ľuďom!“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Robert Kiyosaki fotka
Thomas Alva Edison fotka
Thor Heyerdahl fotka