Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:16

Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.

—  František z Assisi