Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:49

Pravda nie je vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny.

—  Ján Pavol II.