„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

— František Saleský

František Saleský foto
František Saleský116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Podobné citáty

Ďalší