„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

— František Saleský

František Saleský foto
František Saleský116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622
Reklama

Podobné citáty

Luciano De Crescenzo foto
Mahátma Gándhí foto

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Reklama
Gertrud von Le Fort foto
George Bernard Shaw foto
 Platón foto
Jurij Gagarin foto
Sigmund Freud foto
Jean Antoine De Baif foto
Reklama
Valeriu Butulescu foto
Edith Stein foto

„Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

 Buddha foto

„Nijaké plané túžby úrodu neprinášajú, iba práca.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

 Aristoteles foto

„Túžba po priateľstve vzniká rýchlo, ale priateľstvo nie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Reklama
Friedrich Nietzsche foto

„Nakoniec človek miluje svoju túžbu, a nie to vytúžené.“

— Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Leonardo Da Vinci foto
Ďalší