Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:20

Myslím si, že my, ktorí kráčame po ceste lásky, nemali by sme myslieť na bolesti, ktoré nás v budúcnosti môžu stretnúť. to by bol nedostatok dôvery a zároveň miešanie sa do Božích plánov.

—  Terezie z Lisieux