„Nevysvetľuj, tvoji priatelia to nepotrebujú a nepriatelia by ti aj tak neverili.“

Varianta: Nikdy nič nevysvetľujte! priatelia to nepotrebujú a nepriatelia vám i tak neuveria.

Originál

Never explain — your friends do not need it and your enemies will not believe you anyhow.

The Motto Book (1907).
Varianta: Never explain — your friends do not need it and your enemies will not believe you anyhow.

Posledná aktualizácia 22. máj 2020. Histórie
Elbert Hubbard fotka
Elbert Hubbard45
americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Podobné citáty

Plútarchos fotka
Stanislav Komenda fotka
Thich Nhat Hanh fotka
Aristoteles fotka

„Skutoční priatelia sú tí, ktorí si nezištne želajú dobro priateľov.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Julian Tuwim fotka

„Úspech je to, čo ti priatelia nikdy neodpustia.“

—  Julian Tuwim poľský básnik 1894 - 1953

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Menandros fotka
Mark Twain fotka
Sókratés fotka
Thomas Fuller fotka
Jean Anouilh fotka
Aristoteles fotka
Friedrich Schiller fotka
Romain Rolland fotka
Dale Carnegie fotka
Anton Srholec fotka
Citát „Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.“
Plútarchos fotka

„Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.“

—  Plútarchos staroveký grécky historik a filozof 46 - 127

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy