„Najväššia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že nejakú urobíte.“

— Elbert Hubbard

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard42
americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Podobné citáty