Najväššia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že nejakú urobíte.

—  Elbert Hubbard

Podobné citáty