Späť

Histórie


21. máj 2020 22:22

Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.

—  Elbert Hubbard

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]


15. apríl 2020 12:28

Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.

—  Elbert Hubbard