Späť

Histórie


15. apríl 2020 13:03

Kto vie, že je milovaný, miluje. Kto je milovaný, dosiahne najmä u mladých všetko.

—  Giovanni Bosco