„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.“

— ľudovít Velislav Štúr

ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr12
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856

Podobné citáty

Ďalší