Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:01

Budúcnosť si môžeme naplánovať iba vtedy, ak poznáme cestu na obe strany, ktorá nás dovedie k súčasnosti.

—  Robert Louis Stevenson