Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:31

Prvou povinnosťou človeka je hovoriť: to je jeho hlavné zamestnanie na tomto svete.

—  Robert Louis Stevenson