„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

Edith Stein fotka
Edith Stein51
židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942
Reklama

Podobné citáty

 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Orison Swett Marden fotka
Reklama
Samuel Butler fotka
Bratia Goncourtovci fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Človek mieni, Pán Boh mení.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

 František z Assisi fotka

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Victor Hugo fotka

„Boh stvoril vodu - človek víno.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Aurelius Augustinus fotka

„Človek a Boh patria spolu.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Reklama
Søren Kierkegaard fotka

„Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Karl Rahner fotka

„Dnešný človek chce Boha zakúsiť.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

Vincent de Paul fotka

„Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka.“

—  Vincent de Paul francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660

Reklama
George Bernard Shaw fotka
George Washington fotka

„Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie.“

—  George Washington 1. Prezident Spojených štátov amerických 1732 - 1799

Hans Urs Von Balthasar fotka
František Saleský fotka
Ďalšie