„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

Edith Stein fotka
Edith Stein51
židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein fotka

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Raniero Cantalamessa fotka
Reklama
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Orison Swett Marden fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Samuel Butler fotka
Reklama
Aurelius Augustinus fotka

„Človek a Boh patria spolu.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Bratia Goncourtovci fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Človek mieni, Pán Boh mení.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Reklama
Victor Hugo fotka

„Boh stvoril vodu - človek víno.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

 František z Assisi fotka

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Karl Rahner fotka

„Dnešný človek chce Boha zakúsiť.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984