Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:39

Kto je už tak ďaleko, že spoznal hranice svojho rozumu, ten sa už na nikoho nebude pozerať zvrchu.

—  Edith Stein