Späť

Histórie


22. máj 2020 5:58

Kriminály by mohli plniť svoje poslanie, keby v nich sedeli vhodní ľudia.

—  John Steinbeck

Varianta: Väznice by mohli plniť svoje poslanie, keby v nich sedeli vhodní ľudia.


15. apríl 2020 17:19

Kriminály by mohli plniť svoje poslanie, keby v nich sedeli vhodní ľudia.

—  John Steinbeck