Späť

Histórie


21. máj 2020 22:21

Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.

—  Chalíl Džibrán

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [212]


15. apríl 2020 15:47

Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.

—  Chalíl Džibrán