„Láska neche vlastniť ani neche byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.“

Chalíl Džibrán fotka
Chalíl Džibrán32
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931
Reklama

Podobné citáty

Thich Nhat Hanh fotka
Samuel Johnson fotka
Reklama
François de La  Rochefoucauld fotka
 Stendhal fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry fotka
 Stendhal fotka
Jorge Amado fotka
Reklama
Mark Twain fotka
Paulo Coelho fotka
Erich Fromm fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
Vincent de Paul fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Reklama
 Terezie z Lisieux fotka
Ďalšie