Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:05

Onen človek, ktorý si obsadil istý kus zeme a prehlásil –TOTO JE MOJE– a našiel dosť prostoduchých ľudí ktorí mu uverili, bol skutočným zakladateľom občianskej spoločnosti.

—  Jean Jacques Rousseau