Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Sme povinní nezostávať mysľou v minulosti, ale prispieť tým, čo máme v rukách, k lepšej a istejšej budúcnosti.

—  Ján XXIII.