Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Je práve tak nepríjemné, keď ľudia majú úplne rovnaké záujmy, ako keď majú záujmy úplne odlišné.

—  François de La Rochefoucauld