Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:26

V žiadnom inom cite sa sebectvo neprejavuje tak ako v láske - človek je vždy ochotný obetovať skôr pokoj milovaného ako stratiť svoj vlastní.

—  François de La Rochefoucauld