Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Ak chceš dať svojmu životu maximálnu platnosť, vymeň svoju obmedzenú vôľu za nekonečnú vôľu Boha. On vymení tvoje úbohé sily za svoju nekonečnú všemohúcnosť.

—  Michel Quoist